hanna jönsson

skogsträdgård


En skogsträdgård är ett designat odlingssystem som imiterar skogsbryn. I systemet samplanteras höga och låga träd med buskar, klätterväxter, örter, marktäckare och rotväxter. Genom att använda alla dessa nivåer kan solens energi verkligen nyttjas och ett högproducerande system skapas.
Precis som i ett naturligt ekosystem eftersträvas ett balanserat system som är självförsörjande på näringsämnen och med hög mångfald av växter, insekter och mikroliv.


Jag designar skogsträdgårdar för skolmiljö, parkmiljö, hemmaträdgården och andra platser där ett sådant ekosystem önskas. Välkommen att ta kontakt!

+46(0)70 353 23 99, mail@hannajonsson.com
© 2017 Hanna Jönsson